CE zīme ir ražotāja apliecinājums, ka prece atbilst piemērojamām prasībām, ko šajā nozarē nosaka Būvniecības produktu direktīva 89/106/EEK.

P-mark

P marķējums nozīmē, ka produkts atbilst Zviedrijas likumdošanas un normatīvo aktu prasībām.

Sertifikāts apliecina, ka SIA “ARBO Windows” ražošanas procesi, kvalitātes sistēma un produkti atbilst P marķējuma standarta prasībām, kā arī to ik gadu uzrauga Research Institutes of Sweden auditori, nodrošinot pastāvīgus uzlabojumus kvalitātes sistēmai, ražošanas procesiem un produktiem. P simbols ir unikāls un to izsniedz tikai RISE.

UKAS ir Apvienotās Karalistes Nacionālā akreditācijas iestāde, kas ir izsniegusi atļauju BUILDCHECK sertificēt produktus un izsniegt neatkarīgu atzinumu. SIA “ARBO WINDOWS” izsniegtais sertifikāts apliecina to, ka mūsu logi un durvis, kuri ierakstīti sertifikātā Nr. 184 ir atbilstoši Apvienotās Karalistes likumdošanai. Sertifikāts izsniegts pēc tam, kad tika veikts rūpnīcas audits un produktu laboratoriskā testēšana.

Sertificētie produkti:

• 76/105 Balkona vienviras durvis, koka ar alumīnija uzlikām.
• 76/105 Balkona vienviras koka durvis.
• 76/105 Balkona divviru durvis, koka ar alumīnija uzlikām.
• 76/105 Balkona divviru koka durvis.
• IV 78 Atgāžams atverams koka logs ar alumīnija uzlikām.
• IV 78 Atgāžams atverams koka logs.
• 76/105 Pilnībā apgriežams uz āru verams koka logs.
• 76/105 Pilnībā apgriežams uz āru verams koka logs ar alumīnija uzlikām.

ISO 50001

SO 50001 ir starptautisks Energopārvaldības sistēmas standarts, kas nodrošina organizācijas ar pamatnostādnēm racionālai un efektīvai enerģijas izmantošanai.

Energopārvaldības sistēmas sertifikāts ISO 50001 apliecina, ka SIA “ARBO Windows” ir izveidojis un sertificējis sistēmas un procesus, kas uzlabo energoefektivitāti un veicina efektīvu energoresursu izmantošanu, kā rezultātā tiek gan samazināta ietekme uz vidi, gan arī samazinātas uzņēmuma enerģijas izmaksas.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 ir universālākais un pasaulē pazīstamākais standarts, kas attiecas uz Kvalitātes vadību.

Atbilstība šim standartam apliecina klientiem, ka SIA “ARBO Windows” rūpējas par savu produktu kvalitāti, uzturot kvalitātes vadības sistēmu, periodiski izejot neatkarīgu auditoru pārbaudi un apliecinot sistēmas efektivitāti ar sertifikātu.

NDVK (Norwegian door-and window control)

NDVK ir Norvēģijas valdības apstiprināts logu un durvju ražotāju kontroles centrs, kas sertificē, pārbauda un kontrolē produkcijas atbilstību Norvēģijas valsts noteiktajām prasībām un standartiem.

Iegūtais sertifikāts un ikgadējās inspektora pārbaudes no SINTEF Building apliecina, ka SIA “ARBO Windows” produkti atbilst norvēģu logu un durvju kontroles prasībām.

FSC® piegādes ķēdes sertifikāts

Pēc pasūtījuma ražojam FSC® sertificētu produkciju.

Forest Stewardship Council® (FSC) sertifikācija nodrošina, ka produkcijas izcelsme ir labi apsaimniekoti meži, kas sniedz sociālos, vides un ekonomiskos ieguvumus.

Iegūtais FSC koksnes piegādes ķēdes sertifikāts apliecina, ka SIA “ARBO Windows” pārvaldības un ražošanas procesi atbilst FSC sertifikācijas prasībām. Uzņēmums produktu ražošanai patstāvīgi izmanto koksni no atbildīgi apsaimniekotiem mežiem.

kiwa

Šis sertifikāts apliecina, ka Mēs “ARBO Windows” SIA esam auditēti pēc EN 16034 ugunsdrošo durvju un logu ražošanas standarta, kā arī logu un durvju ražošanas standarta EN 14351 prasībām un atbilstam šo standartu nosacījumiem. Mūsu rūpnīca un uzņēmumā notiekošie ražošanas procesi ir atbilstoši, ko apliecinājusi neatkarīga sertifikācijas kompānija AS “Inspecta Latvia”, kas pazīstama ar zīmolu KIWA izsniedzot sertifikātu!

ISO 14001 Vides Pārvaldības standarts

ISO 14001:2015 ir starptautisks vides pārvaldības sistēmas standarts, kas izstrādāts, izmantojot ISO augstākā līmeņa struktūru (HLS). Arbo Windows SIA savos darbības procesos ir atbildīgi pret vidi un ievēro šīs pašsaprotamos noteikumus, tāpēc ir sertificēts pēc šī standarta. Ar šo Arbo Windows vērš uzmanību saviem darījuma partneriem un ieinteresētajām pusēm, ka esam atbildīgi pret Vidi!

ISO 14001 standarta ievērošana norāda uz šādiem faktoriem:

• Uzņēmums sistemātiski veic pasākumus, lai kontrolētu uzņēmuma radīto ietekmi uz vidi;
• Uzņēmums sniedz garantijas saviem darbiniekiem, klientiem un sadarbības partneriem par atbildību vides jautājumos;
• Uzņēmums demonstrē atbilstību normatīvajiem aktiem;
• Uzņēmums paaugstina energoefektivitāti un samazina patērētos resursus vienas vienības saražošanai.

Produkta vides deklarācija

Saskaņā ar EN 15804+A2:2019 un ISO 14025:2006 Arbo Windows, SIA ir izstrādājis Produktu vides deklarācijas (EPD), kas ir starptautiski atzīts dokuments. Šī deklarācija atspoguļo produkta ietekmi uz vidi, resursu patēriņu ražošanas un lietošanas laikā, un cilvēka veselību visā produkta dzīves ciklā. Šī deklarācija ir noderīga būvniekiem un būvniecības pakalpojumu sniedzējiem, pie ēkas ietekmes uz vidi aprēķināšanas, kā arī jebkuram citam klientam tā var palīdzēt izvēlēties videi draudzīgāko un ilgtspējīgāko produktu. Izstrādājot deklarāciju uzņēmums var labāk pārskatīt un iespējams optimizēt savus ražošanas procesus, lai sasniegtu vēl labākus rezultātus.

Katra produkta vides deklarāciju iespējams apskatīt sadaļā Produkti.